DOÇENTLİK BAŞVURU TEKNİK DESTEK

Doçentlik başvurusu hem teknik hem de akademik bilgi gerektiren bir süreci kapsamaktadır. Ekibimiz tarafından bu süreç içinde ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir aşamada (doçentlik ön inceleme, puan hesaplama, veri girişi desteği, doçentlik başvuru doküman hazırlık desteği vb.) sunulan hizmetler ile bu süreci kaygı duymadan yönetebilmeniz ve kolaylıkla tamamlayabilmeniz hedeflenmektedir.